This project is read-only.
1
Vote

Klassebetegnelser skal være præcise

description

Konfiguration af klasser knytter det lange klassenavn i OE2003 (og fra XML) til beregningsklassen.
Beregningen læser det korte klasenavn i reslutaterne. Så længe kort og langt klasse navn er ens virker det hele,
Er de forskellige ryger læberne i de klasser ud af beregningen

Workaround er at lave kort og langt klassenavn ens i løbsprogrammet inden konfigurationen af beregningen

comments